Praktisk og pris

Praktiske ting

Priser

En konsultation koster 1100 kr. for 50 minutter.

En TRE konsultation koster 1100 kr.


Sygesikringstakster er de samme alle steder nemlig 462,42 for første samtale og 385,59 kr for de efterfølgende samtaler. Unge mellem 18 og 25 år får gratis behandling, hvis de er henvist i kategorierne angst eller depression. Der er 12 samtaler på en lægehenvisning.


Betaling foregår over MobilePay. Du kan også få en regning med og betale via netbank.


Afbud skal ske dagen før aftalen inden kl. 12.00 - så betragtes det som afbud. Hvis afbuddet sker senere, skal du betale for din konsultation. Dette er også reglen for sygesikringen dvs. klienter med lægehenvisninger 385,59 kr. samt ved 2. sene afbud opkræves der dobbelt pris (dvs. 2 x 385,59 kr). Så der er betaling ved for sent afbud også indenfor sygesikringsordningen.Venteværelse

Find os

Vi har indgang fra gågaden, og døren er lige ved siden af Tøjeksperten, der ligger på hjørnet af Kongensgade og Slotsgade.

Elevator

Vi, dvs. mine psykologkolleger Mette Søndergaard Riber, Lise Lotte Rasmussen og Tina La Cour, har klinik på 2. sal.

Der er en lille elevator til to personer (der er ikke plads til klapvogn og kørestol) i bygningen og en god trappe.

Parkering

Der er betalings-parkeringspladser i området og parkeringshuse i fx. Grønnegade (100 meter til hoveddøren), Slotsgade og Store Gråbrødrestræde (ca. 300 meter).

Der er 2 timers gratis parkering ved Føtex i Vindegade (700 meter).

Der er handikapparkering Kongestien eller i Slotsgade (ca. 100 meter).

Banegården er 900 meter herfra.

Ankomst

Vi har ikke sekretær, så du skal bare tage plads i venteværelset. Så henter jeg dig, når tid er. Grundet Corona er der ikke længere drikkevarer i venteværelset - men medbrig gerne selv, hvad du har behov for.

Garderobe

Garderobe i venteværelset er på eget ansvar. Tag gerne dit overtøj med ind.GDPR - Persondataforordning

Jeg er i følge lovgivningen forpligtet til at oplyse dig om, at jeg er forpligtet til at føre journal. Jeg benytter papirjournaler, der er i et aflåst skab i en aflåst klinik. Fra april 2019 sker journalføring i mit elektroniske behandlersystem, der er et system for professionelle behandlere i sundhedsystemet. Journaler skal gemmes 5 år og markuleres derefter. Mit faktureringssystem er sikret efter foreskriften.

Jeg modtager telefonopkald og SMS på en arbejdstelefon. Telefonen er så ny, at sikkerheden skulle være på plads/opdateres - men intet syntes at være helt sikkert i vore dage!

Jeg har ikke en arbejds e-mail for nuværende, da de sikre løsninger ikke er brugervenlige.

Du har altid lov til at se din journal. Jeg skriver for at hjælpe min hukommelse!

Jeg har gjort, hvad jeg kan for at leve op til sikkerhedskravene i Persondataforordningen.

Utilsigtede hændelser og klager

Du har mulighed for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk patientsikkerhedsdatabase på: www.stps.dk/uts.dk.

Du har mulighed for at klage til Styrelsen for patientklager eller Psykolognævnet.Tavshedspligt

Jeg udtaler mig ikke til andre om dig, med mindre du har givet samtykke til det. Så hvis kommunen ønsker oplysninger om dit helbred, skal du give samtykke til dette. Og jeg sender ikke noget, uden at have gennemgået det med dig!


Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis jeg vurderer at du er til fare for dig selv eller andre.


Jeg har tavshedspligt og det betyder at jeg ikke hilser på dig, hvis vi mødes i offentligheden, med mindre du hilser på mig. Hvis jeg hilser på dig, bryder jeg min tavshedspligt!