Terapi

Det har fordele

at kende sig selv


at tage et metaperspektiv


at være "herre / frue" i eget hus


så de vilde hunde ikke er løs i kælderen

Kognitiv terapi

Psykodynamisk terpi betyder, at vi prøver at blive klog på vores indre dynamik (intra), vores måde at være i verden på (inter), de antagelser vi har om os selv, andre mennesker og verden. De startegier vi bruger til at håndtere vores følelser, relationer og udfordringer i verden, er ikke tilfældigt "dumpet ned fra himlen". De er et resultat af vores erfaringer i vores opvækst og fortid. Vi er ofte ikke rigtig klar over de indre dynamikker, der driver os og de kan resultere i adfærd, der ikke er gavnlig for os eller får os i mål, med det vi vil opnå.


Malans trekater i modellen viser, at de erfaringer vi lærer, i relation til vore forældre/skole ect., fører vi videre i relation til andre mennesker og også i forhold til vores terapeut. Så fortiden er levende i nutiden ... og så længe det er befordrende for os, er det fint. Men nogen gange bliver det en hæmsko .... og så er det godt at blive klog på sig selv, så vi selv kan "vælge" vores egen adfærd (og ikke automatisk gentage fortidige mønstre). Vi forsøger at tage et meta-perspektiv, kaste lys over dette, mærker efter hvad vi føler og mærker i kroppen og ser på hvilke handlemønstre, det medfører. Og vi arbejder med nye handlemønstre, der fører til et rigere liv.

Nogen gange har vi lært, at bestemte følelser er forkerte. De får derfor deres eget liv i det indre. Hvis jeg fx har lært, at vrede er en ucceptabel følelse, så vil jeg måske ikke kunne mærke min vrede men derimod angst, når vreden er i kroppen, fordi det er "forbudt", at føle vrede (Vrede er jo en grundfølelse, så alle har vredesreaktioner, hvilket er hensigtsmæssigt, når vreden er et signal om, at nogen overskrider vores grænser!). Måske gør jeg så dét "krumspring" (ubevidst), at jeg benægter vreden, eller at jeg retter vreden mod mig selv, eller/og jeg rationaliserer, dvs. finder undskyldninger for den andens adfærd, der vakte min vrede. Vreden forsvinder dog ikke, den lever bare sit eget liv ....


I kognitiv terapi tager vi udgangspunkt i nutiden .... hvad er det, vi gerne vil have hjælp til? Hvad er det, der ikke fungere for mig? Hvad er mit ønske at kunne? Hvad er det, der faktisk fungere godt for mig? Har jeg et realistisk syn på mine egne evner? ... vi er ofte meget negative og kritiske overfor os selv og det medfører et urealistisk negativt selvbillede. Vi arbejder måske med vores antagerlser om os selv, andre mennesker og verden, måske med hvor de kommer fra, om de er er indlæring fra fortiden eller et realistisk syn på nutiden og os selv. Og vi arbejder med at få det praktiseret i adfærd.


Anbefaling: "Følelser med fornuft" af Greenberger og Padesky, er en rigtig god bog om kognitiv terapi. Det er en arbejdsbog med mange øvelser og skema at arbejde med.


Eventuelt


Eventuelt