Terapi

Kognitiv terapi

Psykodynamisk terpi betyder, at vi prøver at blive klog på vores indre dynamik (intra), vores måde at være i verden på (inter), de antagelser vi har om os selv, andre mennesker og verden. De startegier vi bruger til at håndtere vores følelser, relationer og udfordringer i verden, er ikke tilfældigt "dumpet ned fra himlen". De er et resultat af vores erfaringer i vores opvækst og fortid. Vi er ofte ikke rigtig klar over de indre dynamikker, der driver os og de kan resultere i adfærd, der ikke er gavnlig for os eller får os i mål, med det vi vil opnå.


Malans trekater i modellen viser, at de erfaringer vi lærer, i relation til vore forældre/skole ect., fører vi videre i relation til andre mennesker og også i forhold til vores terapeut. Så fortiden er levende i nutiden ... og så længe det er befordrende for os, er det fint. Men nogen gange bliver det en hæmsko .... og så er det godt at blive klog på sig selv, så vi selv kan "vælge" vores egen adfærd (og ikke automatisk gentage fortidige mønstre). Vi forsøger at tage et meta-perspektiv, kaste lys over dette, mærker efter hvad vi føler og mærker i kroppen og ser på hvilke handlemønstre, det medfører. Og vi arbejder med nye handlemønstre, der fører til et rigere liv.

Nogen gange har vi lært, at bestemte følelser er forkerte. De får derfor deres eget liv i det indre. Hvis jeg fx har lært, at vrede er en ucceptabel følelse, så vil jeg måske ikke kunne mærke min vrede men derimod angst, når vreden er i kroppen, fordi det er "forbudt", at føle vrede (Vrede er jo en grundfølelse, så alle har vredesreaktioner, hvilket er hensigtsmæssigt, når vreden er et signal om, at nogen overskrider vores grænser!). Måske gør jeg så dét "krumspring" (ubevidst), at jeg benægter vreden, eller at jeg retter vreden mod mig selv, eller/og jeg rationaliserer, dvs. finder undskyldninger for den andens adfærd, der vakte min vrede. Vreden forsvinder dog ikke, den lever bare sit eget liv ....


I kognitiv terapi tager vi udgangspunkt i nutiden .... hvad er det, vi gerne vil have hjælp til? Hvad er det, der ikke fungere for mig? Hvad er mit ønske at kunne? Hvad er det, der faktisk fungere godt for mig? Har jeg et realistisk syn på mine egne evner? ... vi er ofte meget negative og kritiske overfor os selv og det medfører et urealistisk negativt selvbillede. Vi arbejder måske med vores antagerlser om os selv, andre mennesker og verden, måske med hvor de kommer fra, om de er er indlæring fra fortiden eller et realistisk syn på nutiden og os selv. Og vi arbejder med at få det praktiseret i adfærd.


Anbefaling: "Følelser med fornuft" af Greenberger og Padesky, er en rigtig god bog om kognitiv terapi. Det er en arbejdsbog med mange øvelser og skema at arbejde med.


ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT kaldes den tredje bølge inden for kognitiv terapi. Denførste var CBT – Cognitive Behavior Therapy, den anden var Mindfulness og dentredje er så ACT – Acceptance and Commitment Therapy.

ACT handler grundlæggende om at hjælpe mennesker til at skaberige, meningsfulde og vitale liv. Man arbejder med at bevidstgøre egne værdier,så man hver gang, man handler, tager et skridt i "den rigtigeretning". Man arbejder med at acceptere og rumme det smertelige og det maner bange for, så man kan bære det med sig og stadig levet livet. Det ervigtigt. For hvis man ikke gør dét, bliver livet ”fattigt og ulevet”, og detfører til lidelse. Man arbejder derfor med værdier og undgåelsesadfærd. Manarbejder også med en accept af livets grundvilkår. Vi lever ofte i en forfejletantagelse om, at vi skal være lykkelige hele tiden, og at det er andremennesker også. Hvis vores forforståelse er, at vi har krav på at værelykkelige, ja så kan vi få ondt af os selv, blive utilfredse og måske føle ossom en fiasko! Det er en ufrugtbar position at være i. Men mennesker er ikkelykkelige hele tiden. Og paradoksalt nok vil man aldrig opleve lykken, hvis manjagter den. Lykken opleves i nuet - spontant mens vi udfolder os. For at være inuet må man være nærværende og uforbeholden. Hvis man jagter nuet, medfører deten vurdering af momentet, og så er momentet forpasset. Lykken er noget man kanopleve på sin vej i nærværet med nuet, hvor man er i gang med og optaget aflivet.

Fokus er på værdier, på hvad det er, man ønsker sig i sit liv oghvad man vil stå for - eller huskes for. Forståelsen er, at livet byder påsmertelige oplevelser, tab, følelser osv. Dette er et livsvilkår, og derfor erdet vigtigt at kunne rumme smertelige følelser. Pointen er, at når vi ikke vilmærke det, der gør ondt, det vi er bange for osv. så undgår vi og begrænservores liv, og det fører til tristhed og uvitale liv. Undgåelse kan både værekonkret, f.eks. at undgå at gøre ting man er bange for, men det kan også værepsykologisk, f.eks. undgåelse af at mærke smertelige følelser, sensationer,tanker osv. Man arbejder ikke specifikt med symptomreduktion men med accept, atse realiteterne i øjnene, at gøre sig klart, hvad man vil her i livet – og sårealisere det i konkrete handlinger. Symptomreduktion er så ofte en positiv"bivirkning"! CARPE DIEM.............

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR bygger på Adaptive Information Processing modellen (AIP), der forstår  PTSD, angst, tilpasningsforstyrrelser, depression mm som erindringer, der er ubearbejdede og "fejllagret" i hjernen - derfor bliver de forstyrrende. EMDR er udarbejdet til at aktivere en bearbejdning af disse ubearbejdede erindringer i hjernen ved hjælp af  bilateralstimulering (øjenbevægelser, tapping eller auditiv tosidet stimuli). 


EMDR blev oprindeligt udviklet til behandling af traumer og PTSD. Nu anvendes EMDR også til behandling af CPTSD, angst, OCD, smertehåndtering ogsenest er der lavet studier at behandling af depression.


EMDR er anbefalet af WHO som behandling for PTSD/traumer.


For yderligere information se EMDR foreningens hjemmeside: www.emdr.dk


EMDR 2.0

EMDR 2.0 er udviklet de snere år af Ad de Jongh og Suzy Matthijssen til behandling af svære tilstande af PTSD og CPTSD også med dissociative reaktioner, der er forbundet med svær traumatisering. Denne metode er pt mest anvendt i Holland, hvor de kører nogle meget intensive forløb. I Danmark har man startet forløb op i psykiatrien i Silkeborg for PTSD behandling. Der er endnu ikke udgivet noget omkring dette arbejde eller effekten af det.