CV Dorthe Hansen

CV Dorthe Hansen (1963)

2004: Cand.Psych.

2009: Autoriseret af psykolognævne

2015: Specialist i psykotraumatologi

2015: Specialist i psykoterapi voksne


Uddannelsesforløb

2024: Tilmeldt "EMDR brush up modul 1"; 3 dage ved Sophie Hallin Iuel-Brockdorff.

2024: "Compassion fokuseret terapi"; 60 timer ved Henriette Sloth.

2022: "TRE provider"; TRE certificeret ved Michael Morin Nissen; 12 dage m.m.

2020-22: "SOMA-Embodiment" uddannelsen; 120 timer ved Sonia Gomes.

2016: "Workshop in Prolonged Exposure"; 4 dage ved Edna Foa.

2012-2014: "2-årig uddannelse i i kognitive behandlingsformer"; 102 timers undervisning og træning samt 60 timers supervision ved Kognitiv center Fyn.

Efteråret 2010: "Efteruddannelse i Psykotraumatologi"; 7 dage ved Ask Elklit.

2009: "ACT: Acceptance and mindfulness clinical practice"; 2 dage ved Steven C. Hayes.

2009: "ACT: Acceptance and commitment terapi - videregående uddannelse"; 9 dage ved JoAne Dahl og Tobias Lundgren.

2009: "ACT: Acceptance and commitment therapy", Trin I og II; 4 dage ved JoAnne Dahl og Tobial Lundgren.

2008: "EMD - akut krise intervention"; 2 dage ved Udi Oren.

2006: "EMDR modul II"; 3 dage ved Roger Solomon.

2005: "EMDR modul I"; 3 dage ved Roger Soloman. Efterfølgende supervision ved psykiater Carsten Bjørnholt.

2005-06: "Systemisk pædagogik - med særligt fokus på børn og behandling"; 75 lektioner ved Bodil Burian.

2005: "Grundkursus i hypnoterapi"; 2 dage ved Jens-Jørgen Gravesen samt en måneds praktisk som samme. Efterfølgende 55 sessioner som hypnoterapeut under supervision af Gravesen.

2004: "Cand.psych. ved Århus universitet". Speciale omhandlende de personlighedspsykologiske og dynamiske faktorer i forhold til ledelse og processer i organisationer og grupper.

  • 2002: "Angst og personlighedsforstyrrelser"; seminar ved Nicole Rosenberg.
  • 2000: "Krisepsykologi" seminar ved Ask Elklit.
  • 2000: "Undersøgelsesmetode med fokus på psykologiske traumer"; ved Ask Elklit
  • 2000: "Undersøgelsesmetode med fokus på projektive test"; ved Claus Werchmeister.

1983-85: "Tjenerlære" på Grand hotel i Odense og Ålborg tekniske skole.


Kurser

2024: "Angstbehandling - når hovedet flipper, brug kroppen. 1 dag ved Rebekka Bondegaard.

2024: "Åndedrættet som basis for krop og sind"; 1 dag ved Rebekka Bondegaard. 

2024: "På vej mod ICD-11: Posttraumatisk Stress (PTSD), kompleks PTSD, tilpasningsreaktion og forlænget sorglidelse"; 1 dag ved Videnscenter for psykotraumatologi, SDU.

2024: "TRE supervisions workshop"; 2 dage ved Michael Morin Nissen.

2023: "TRE workshop med fokus på øjne"; 2 dage ved Michael Morin Nissen.

2023: "Hvordan støtter vi bedst vores transkønnede børn og unge?"; 2 timer ved Nina Lildal-Schrøder.

2023: "Når angst og depression maskerer ADHD/ADD hos piger og kvinder"; 2 timer ved Charlotte Jochumsen.

2023: Vipassana; 10 dage silent retreate.

2023: "Polyvagal Theory"; 1 dag ved Steven Porges.

2023: "Alkalisk Træning; og kuldetræning; 8 gange ved Torvets fysioterapi; Lasse Rasmussen og Caroline Adams.

2023: "EMDR in Obsessive-Compulsice Disorder"; 2 dage ved Karsten Böhm.

2022: "Faglig konference"; 2 dage ved Dansk psykologforening.

2022: "TRE supervisions workshop for providere"; 2 dage ved Michael Morin Nissen.

2022: "Internal Family Systems (IFS) for the Treatment of Addiction"; 4 timer ved Frank Anderson.

2021: "EMDR 2.0"; 1 dag ved Ad de Jongh og Suzy Matthjissen. 

2021: "Healthy minds Masterclass"; 8 uger online forår 2021 ved Cortland Dahl & Stephanie Wagner.

2020: "Healthy minds Masterclass"; 8 uger online efterår 2020 ved Cortland Dahl & Stephanie Wagner.

2020: "EMDR2.0; Effective treatment of Complex PTSD and dissociation"; 2 timer online ved Ad de Jongh og Suzy Matthjissen.

2020: "Introduction to Compassion Focused Therapy"; 2 dage online ved Paul Gilbert.

2020: "Early psychological respons and EMDR during Coronavirus times"; 1 dag online ved Isabel Fernandez og Giada Maslovaric.

2020: "Emotionel anatomi 1" Rosenmetoden; 5 dage ved Maja Skau-Olsen.

2019: "Through the lens of affect psychology: Perspectives on narcissism, anxeity, grief and compassion fatigue - what is the role of shame?"; 1 dag ved Mary Lamia.

2019: "Årsmøde DP: ICD-11"; ved Geoffrey M. Reed.

2019: "Intensiv kursus i Rosen metoden"; 3 dage ved Maja Skau-Olsen og Karen Vinding.

2019: "Present state examination (PSE)"; 2 dage ved Ann Juhl Kristensen.

2019: "Grundkursus i Rosenmetoden"; 2 dage ved Anja Huss.

2019: "Åndedrættet som redskab i terapi"; 1 dag ved Mie My Tastesen.

2019: "Temadag om omsorgstræthed og egenomsorg"; 1 dag ved Janne Høgh.

2018:"Ruminationsfokuseret kognitiv terapi"; 4 dage ved Stine Bjerrum Mæller.

2018: "Introduktion til SE-metoden (Somatic experiencing)"; 3 dage ved Ursula Fürstenwald.

2018: "Persondataforordning"; ½ dag ved Dansk psykologforening.

2017: "Childhood trauma and brain development. The neurosequential model of therapeutics": 1 dag ved Bruce D. Perry.

2017: "Congress: Attachment and trauma. Human evolution and trauma"; 3 dage ved ledende internationale forskere.

2017: "Course on trauma, body and brain: Restoring the capacity for rythm and play"; 4 dage ved Bessel Van der Kolk; Firenze.

2017: "Full embodiment. Getting to the core of sexual trauma" (SE); 5 dage ved Ariel Giarretto, Naxos.

2017: "15th ESTSS conference on traumatic stress"; 1 dag ved internationale oplægsholdere.

2017: "Supervisor-uddannelse"; 5 dage ved Helle Frelle-Petersen m.fl.

2016: "Hvordan kan vi optimere den psykologiske indsats efter katastrofer eller terror"; 1 dag ved Videnscebter for psykotraumatologi; Chris Brewin, Sara Freedman og Grete Dyb.

2016: "Using mind over mood to build client and therapist skills"; 2 dage ved Christine Padesky.

2016: "Modtagelse af traumatiserede flygtninge"; 1 dag ved Selskabet interkulturel psykologi.

2015: "Forskningskonference; Nyeste viden om psykiatri, neurovidenskab og evidens"; 1 dag ved Peter Gøtzsche.

2015: "MDI og Hamilton -  diagnosticering og måling af sværhedsgraden af depression"; 1 dag ved Stine Bjerrum Møller.

2015: "Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi for voksne"; 2 dage ved Ilan Kutz, Lars Sørensen, Helene Kennerly, Finn Skårderud, Marianne Bentzen og Susan Hart.

2015: "Klinisk sexologi"; 2 dage ved Bo Møhl.

2014: "National konference om veteraner med Post traumatic stress syndrom (PTSD)"; 1 dag ved Carmen Mclean (Prolonged exposure), Ask Elklit m.fl.

2015: "Forebyggelse af sekundær traumatisering"; 1 dag ved Rikke Høgsted.

2015: "Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori"; 3 dage ved Sebastian Simonsen.

2014: "Psykologisk debriefing"; 2 dage ved Jakob Inge Kristoffersen.

2014: "PTSD - hvordan traumatiske hændelser former det centrale nervesystem"; 1 dag ved Bessel Van der Kolk.

2014: "Conference: Soldiers following deployment: Epidemiology, prevention and treatment of mental health problems"; 1 dag ved internationale forskere.

2014: "Psykoterapeutisk behandling / interventionsformer"; 2 dage ved Michale Kaster.

2014: "Forskning og formidling"; 7 dage ved Ask Elklit. Jeg skrev opgave om følgende: "Hvad er 'best practice' i behandlingen af PTSD'.

2014: "Grundkursus i struktureret feedback som metametode i psykologisk behandling"; 1 dag ved Joel Cyril Boukris.

2013: "Konference: Seksuelle overgreb - forebyggelse og behandling"; 1 dag ved Videnscenter for psykotraumatologi; Ask Elklit m.fl.

2013: "NEO-PI-R (NEO Personality Inventory Revised) samt certificering i NEO-PI-R"; 3 dage ved Christian Møller Petersen, Claus Werchmeister og Louise Meldgaard Bruun.

2013: "Klinisk sexologi"; 2 dage ved Rikke Pristed.

2013: "Psykofarmakologi, voksne"; 2 dage ved Poul Videbech og Raben Rosenberg.

2013: "Psykologens arbejde med smert plagede og somatiske klienter"; 2 dage ved Nanna Johannesen og Michael Linde.

2013: "Supervision af andre faggrupper"; 2 dage ved Benedicte Schilling.

2013: "Erklæringsformulering og formidling"; 1 dag ved Ask Elklit.

2013: "Integrativ psykologi og integrativ psykoterapi: Kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker"; 1 dag ved Jan Tønnesvang.

2012: "Psykotraumatologi anno 2012"; 1 dag ved Tine K. Jensen.

2012: "Assessment"; 4 dage ved Christian Møller Petersen og Claus Werchmeister.

2012: "Sorg og krise hos voksne"; 2 dage ved Mai-britt Guldin.

2012: "Psykoterapi i senmoderniteten - en mentaliseringsbaseret forståelse"; 1 dag ved Finn Skårderud.

2012: "Stress og stresshåndtering"; 2 dage ved Bobby Zachariae.

2012: "Kursus i lovgivning og etik i relation til psykologarbejde indenfor voksenområdet"; 2 dage ved Jytte Ganløse.

2011: "Inde i klinikken / ud af klinikken, del 2"; 1 dag ved Berith Bro.

2011: "Differential diagnostik"; 4 dage ved Christian Møller Petersen, Nicole Rosenberg, Torben Christensen, Dorte Dam og Louise Melgaard Bruun.

2011: "Avanceret hypnoterapi - planlægning, metode og træning"; 2 dage ved Jens-Jørgen Gravesen.

2011: "Åndelig omsorg og etiske dilemma i forbindelse med døende"; 1 dag ved Rita Nielsen.

2011: "WISC-IV"; 1 dag ved Käte From.

2010: "Behandling af udmattelse/udbrændthed og andre stressrelaterede lidelser"; 2 dage ved Giorgio Grossi.

2010: "Death talk: Working with children and families in illness and dying"; 1 dag ved Glenda Fredman.

2010: "EMDR og OCD"; ½ dag ved Annette Egander Grøn.

2010: "Temadag om ADHD"; 1 dag ved Karen Vibeke Mortensen, Ole Jakob Storebøg, Morten Hesse, Peter Gottlieb og Peter Kamp.

2009: "Mentaliseringsbaseret psykoterapi"; 1 dag ved Jens Hardy Sørensen.

2009: "Udfærdigelse af erklæringer"; 1 dag ved Ask Elklit.

2009: "TRE; Trauma Releasing Exercises (TRE) - en naturlig vej til heling"; 2 dage ved David Berceli.

2009: "Masterclass 2009: Stress og kropslige symptomer"; 3 dage ved Peter Levine, Bobby Zachariae, Susan Hart og Marianne Bentzen.

2009: "Neurobiologisk viden om traumetilstande og EMDR"; 2 dage ved Marianne Jakobsen.

2008: "Sorgintervention"; 1 dag ved Mai-Britt Guldin.

2008: "Mindfulness kursus"; 6 x 2,5 timer ved Lene Wester-Andersen.

2008: "Mindfulnessbaseret kognitiv terapi" 1 dag ved Lene Iversen.

2008: "Hvad gør terapi effektiv"; 1 dag ved Lars-Göran Öst, Karen Vibeke Mortensen og Hans Henrik Jensen.

2008: "Traumebehandling"; 1 dag ved Lars J. Sørensen.

2008: "Masterclass i traumeheling"; 3 dage ved Peter Levine, Susan Hart og Lars Sørensen.

2007: "Rorschach I"; 3 dage ved Kim Gabriel.

2007: "Efterfødselsreaktioner"; 1 dag ved Lisbeth Willumsen.

2007: "Kursus i systemisk, narrativ metode"; 4 dage ved Gitte Damsted og Per Wermuth.

2006: "Psykologen og den ressourcefokuserede tradition"; 3 dage ved Primærkommunalt sektions årlige Vingstedkursus.

2006: "Entrepreneur Kursus"; ved Center for entrepreneurship, AU.

2005: "Traumeheling"; 1 dag ved Lars Sørensen.

2005: "Hypnoterapi-kursus"; 2 dage ved Jens-Jørgen Gravesen.

2005: "Børn i traumatiserede flygtningefamilier"; 1 dag ved Eva Malte.

2005: "Metodiske samtaler med børn"; 2 dage ved Haldor Øvreeide.

2005: "Motivation og motivering i arbedjet med socialt belastede og sårbare forældre"; 2 dage ved Margretha David.

2005: "Default positioning"; 1 dag ved Simon Burton.

2002: "Rosenterapi"; 25 sessioner over et år ved Cecilla.

2002: "Stanislav Grof og den transpersonlige psykologi"; 1 dag ved Jørgen Lumbye.

2002: "Kursus i kommunikation"; 2 dage ved Stina Ørgård og Steffen Tange.

2002: "Typologiske kommunikations-profiler"; 2 dag ved Preben Grønkjær.

2002: "Dramatik og improvisation"; 1 uge på Rørvig folkehøjskole.

2001: "Tale og mødeteknik"; 2,5 dage ved Svend E. Sinding.

2001: "Conference: Children in their places"; 3 dage ved Brunel University, GB.

2001: "Girafsprog - ikke voldelig kommunikation"; 2 dage ved Gitte B. Carlsen.


Arbejde som psykolog

dd. - 2009: Selvstændig psykolog i Odense i "Psykologpraksis Dorthe Hansen". Jeg arbejder med terapi for voksne og underviser i TRE - Tension and Trauma Releasing Exercieses. Jeg er specialist i Psykoterapi voksne og i Psykotraumatologi; dvs. traumebehandling. Jeg har fx uddannelse i EMDR, Prolonged Exposure, SOMA m.m.

2008 - 09: Selvstændig psykolog i kandidatordningen i "Psykologcentret Svendborg". Jeg arbejdede med terpi samt psykologiske undersøgelser af voksne og administrerede bl.a. WAIS-III og MMPI.

2006 - 08: Ansat som psykolog ved PPR i Ringe og efter kommunesammenlægningen ved Børne- og ungerådgivningen i Faaborg Midtfyn kommune. Arbejdet bestod i konsultative opgaver i forhold til skoler, institutioner og forældre. Jeg foretog psykologiske undersøgelser af børn og formidlede undersøgelsesresultater med henblik på at få omsat disse til pædagogisk praksis i samarbejde med forældre og institutioner. Jeg lavede også personlighedsmæssige udredninger af børn til forvaltningen. Jeg administrerede WISC-III, Rey, Bender, BRIEF, CAT, TAT og Rorschach.

2005-06: Ansat som psykolog og familiebehandler ved Ikast familiehus i et barselsvikariat, 11 måneder. Arbejdsopgaverne bestod i familiesamtaler samt terapi med børn, voksne og par. Vi arbejdede ud fra en systemisk, psykodynamisk og narrativ forståelsesramme. Jeg foretog psykologiske undersøgelser med WPPSI, CAT og SCENO.

2004: En månedes praktik hos læge og hypnoterpeut Jens-Jørgen Gravesen. Jeg sad med og observerede under Gravesens sessioner med klienter i behandling med hypnoterapi. Dette var et optimalt læring forløb med henblik på, at drage læring af Gravesens mere end 40-årige erfaring med hypnoterapi.

2004-05: Selvstændig praksis som hypnoterpeut under supervision af Gravesen.


Andet arbejde

1993: Tjener ved Restaurant Le Provence, Odense.

1991: Tjener ved Restaurant Knudsens Gaard, Odense.

1989: Bartender; sejlet ved DFDS på København - Oslo ruten.

1988: Tjener ved Hotel Chlosterhof i Schweiz, gourmetrestaurante "Le Bateau".

1987: Tjener; sejlet ved DFDS på Esbjerg - Harwich - Gøteborg ruten.

1983-82: Hestepasser i en handelsstald i Obereherendingen, Schweiz.

1982: Opvasker på musikkælderen i Odense samt stuepige på Hotel Windsor, Odense.

1981: Fabriksarbejde; fremstilling af flettede havehegn på akkord ved Nynorm ApS.

1980: Arbejdet i hestestald i Canada/Ontario, der opdrættede Appalossas.


Fritid og rejser

dd.-2000: Meditation.

dd.-1998: Yoga; Startede i Skandinavisk yoga- og Meditationsskole, AU og lavet yoga i flere regi siden.

dd.-2018: Genoptaget dans.

2023: Alkali træning og kuldetræning/vinterbadning.

2023: Rejse Indien.

2018: Rejse Indien og Nepal.

2015: Rejse Nepal.

2013: Rejse Canada.

2008-17: Tai Chi.

2004: Flamenco-kursus i Granada, Spanien.

2001-05: Danset østeuropæisk sigøjnerdans i gruppen "Flores de la luna".

1995: Aktiv ferie med klatring, rapelling, river rafting, gletchervandring og parashooting i Østrig.

1989-90: Rejst med den Transsibirske jernbane gennem Sovjet og Mongoliet til Kina, Asien, Australien og New Zeland; rejst 12 måneder.

1986-87: Rejse til Fiji øerne, Australien og Canada; rejst i 11 måneder.

1980-81: Canada (hvor jeg arbejdede i hestestald) og USA; rejst i 12 måneder.